اعلام نتایج «بویش مهر» جلسه اردیبهشت 1403 ه

اعلام نتایج «بویش مهر» جلسه اردیبهشت 1403 ه

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از 500 هزار دانش آموز در طرح «خرید مهر» خبر داد و گفت: اعلام نتایج از اردیبهشت 1403 هجری شمسی آغاز می شود.

به گزارش ایسنا. رئیس جمهور هر ساله با هدف جلب مشارکت فعال فرهنگیان و دانش آموزان، فعالیت بیشتر در فضای فرهنگی جامعه و توسعه و افزایش شعور عمومی، پرسشی با عنوان «پرسش مهر» از دانش آموزان حوزه آموزشی مطرح کرد. از مسئولیت

اما امسال رئیس جمهور «پرسش مهر» را جایگزین «پرسش مهر» کرد که به موضوعاتی چون امید دانش آموزان به آینده و پیشرفت کشور، اهمیت روایت داستان پیشرفت دانش آموزان، بسیج انگیزه های دانش آموزان می پردازد. برای توسعه یک ایران قدرتمند و تشویق دانش آموزان به خلق روایت های خلاقانه و هنری.

بر اساس مضامین مطرح شده در کمپین مهر، آموزش و پرورش باید با ارائه راهکارهایی برای این موضوعات، دانش آموزان را نسبت به آینده خود و کشور خوش بین کند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از 500 هزار دانش آموز در طرح نظرسنجی مهر خبر داد و گفت: اعلام نتایج از آینده آغاز می شود. ممکن است. 1403.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010803657/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3