اعلام تاریخ صدور کارت و برگزاری آزمون استخدامی معلمان مقطع ابتدایی و استثنایی


تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: کارت آزمون استخدامی معلمان مقطع ابتدایی روز سه شنبه (24 اسفند) منتشر و آزمون روز جمعه (27 اسفند) برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405575/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C