اعزام ۱۵۰ هزار دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب کشور


تهران- ایرنا- دبیر اجرایی قرارگاه راهیان نور جنوب گفت: قرارگاه شهید علم‌الهدی برای اعزام ۱۵۰ هزار دانشجو در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور برنامه‌ریزی کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384382/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1