اصلاح سامانه های دانشجویان خارجی در کشور


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری نشستی برای بررسی چالش های تحصیلی و اصلاح سامانه های خدمات مورد نیاز دانشجویان خارجی در محل دبیرخانه این شورا خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380456/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1