اشعار کتاب‌های فارسی مدارس تبدیل به سرود می‌شود


تهران – ایرنا – معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از راه‌اندازی برنامه سرود درسی بر اساس اشعار موجود در کتب فارسی خبر داد و گفت: تا مهر سال آینده سرود هایی ساخته می‌شود که متن اصلی آنها از کتب درسی برداشته می‌شود و در اختیار همکاران و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378018/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF