استفاده از معلم آقا در دبیرستان‌های دخترانه؛ نیازمند مجوز/ تعیین تکلیف مدیران زن مدارس پسرانه

بنابر اعلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، استفاده از معلم آقا برای مدارس دخترانه فقط برای پایه دوازدهم و آن هم با کسب مجوز و در صورت شرایط خاص امکان پذیر است.

احمدمحمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط تدریس معلم آقا در مدارس دخترانه، توضیح داد: جنسیت مدیر و معلمان در مدارس متوسطه باید متناسب با جنسیت مدرسه باشد، یعنی مدیر، معاون و معلمان مدرسه پسرانه در دوره متوسطه باید مرد و مدیر، معاون و معلمان مدرسه دخترانه در دوره متوسطه باید زن باشند.

وی در عین حال تاکید کرد: مگر در موارد خاص و آن هم در پایه دوازدهم با کسب مجوز می‌توان از دبیر آقا برای مدرسه دخترانه و دبیر خانم برای مدرسه پسرانه استفاده کرد. در این موضوع فرقی بین مدارس دولتی و غیردولتی نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در خصوص مدارس ابتدایی، معلمان آقا می‌توانند در مدارس دخترانه و معلمان خانم می‌توانند در مدارس پسرانه تدریس کنند، توضبح داد: این موضوع بین مدارس دولتی و غیر دولتی مشترک است. تنها تفاوت در خصوص جنسیت مدیر بود. آیین نامه‌ها مشخص کرده بودند که در مدارس دولتی ابتدایی در صورتی که اغلب معلمان خانم هستند، مدیر مدرسه هم یک خانم باشد اما قانون مدارس غیردولتی در این موضوع «سکوت» کرده بود.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: از آنجا که مدارس غیر دولتی در راستای کمک به مدارس دولتی ایجاد شدند در برخی از مسائل محدودیت‌های بیشتری در قیاس با مدارس دولتی دارند که یکی از این محدودیت‌ها این بود که تا کنون در ضوابط و آیین نامه‌ها مشخص نبود که آیا مدیر مدرسه پسرانه در دوره ابتدایی که اغلب معلمان آن زنان هستند می‌تواند یک زن باشد یا خیر. قانون مدارس غیر دولتی در این زمینه سکوت کرده بود و شرایط مشخص نبود.

محمودزاده ادامه داد: تا پیش از این مدیر مدارس پسرانه ابتدایی غیردولتی آقا و مدیر مدارس ابتدایی غیردولتی دخترانه خانم بود. مجلس در ذیل اصلاح موادی از قانون مدارس غیردولتی این مورد را اصلاح کرد و از حالا به بعد در مدارس ابتدایی پسرانه که اغلب معلمان خانم هستند، مدیر مدرسه می‌تواند یک زن باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101913485/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86