استفاده از بخاری غیراستاندارد درمدارس را اطلاع دهید

هر سال زمستان که از راه می رسد یکی از هراس های والدین استفاده از بخاری های غیر استاندارد در کلاس های درس است. عاملی که تا به حال باعث شده تا کودکان جان خود را از دست بدهند یا زخم های ناشی از اتفاق تلخ آتش گرفتن کلاس را سالیان سال با خود داشته باشند. – اینکه چرا هیچ وقت وزارت …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021013590404319232/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF