ارسال صورتحساب نرخ خدمات مدارس شهر پایتخت به شورای شهر/ انتشار فراخوان برای تعیین شرکت های واجد شرایط

ارسال صورتحساب نرخ خدمات مدارس شهر پایتخت به شورای شهر/ انتشار فراخوان برای تعیین شرکت های واجد شرایط

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از ارائه لایحه کرایه سرویس مدارس به شورای شهر تهران خبر داد.

شادی المالکی در گفت وگو با ایسنا. وی در خصوص آخرین تحولات در خصوص آماده سازی سازوکار ثبت نام سرویس مدارس، با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی نیز سازوکار ساماندهی سرویس مدارس را از اواخر ماه گذشته آغاز کرد، گفت: در این راستا قبض کرایه ها نیز مطرح شده است. سرویس مدرسه تهیه و برای بررسی و تصویب به شورا ارسال شده است.

وی با بیان اینکه سعی کردیم قیمت های پیشنهادی در صورتحساب قیمت سرویس مدارس را به گونه ای تعیین کنیم که رضایت خانواده ها و رانندگان متقاضی این سرویس را جلب کند، اما در مورد سرویس های ایاب و ذهاب و مدارس برای دانش آموزان ممتاز، خدمات اعتباری توسط سازمان ارائه می شود شهرداری.

به گفته المالکی، در مورد مدارس عادی، قیمت کل باید هم برای راننده و هم برای خانواده معقول باشد. به همین دلیل تا تصمیم شورای شهر در این خصوص از ذکر رقم پیشنهادی شهرداری تهران در لایحه قیمت سرویس مدارس خودداری می کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت کشور نیز اطلاعیه ای برای ثبت نام سرویس مدارس در سامانه سیبند ارسال کرده تا خانواده ها به این سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند، اظهار کرد: طی دو هفته آینده برای تعیین تکلیف تماس گرفته می شود شرکت های واجد شرایط در زمینه حمل و نقل، ساماندهی می شوند و بر اساس میزان ثبت نام، شرکت ها ساماندهی می شوند.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403031107507/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86