ارائه راه حل به نظام در خصوص مسائل سوخت و ارز

رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با بیان اینکه ظرفیت مدرسه متعلق به نظام است و موظف به ارائه راه کار حل مسائل هستیم، گفت: یکی از مسائل اولویت دار ما در کنار مسئله ارز، مسئله سوخت است و به ما ابلاغ شده که در این زمینه باید برای دولت و نظام راه حل هایی ارائه دهیم.

به گزارش ایسنا، حسن بختیاری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با وزارت نفت به شرح دوره های کارشناسی ارشد و دکتری  این مدرسه پرداخت و گفت: در برگزاری دوره های حکمرانی در سطوح مختلف علمی مفروض ما این است که مدیر از دانش تخصصی خود به خوبی برخوردار است و ما روی دانش حکمرانی مورد نیاز مدیران کار می کنیم .

وی ادامه داد: ما در مدیران، شکل گیری و ایجاد قابلیت حل مسئله را دنبال می کنیم و برنامه های آموزشی و تربیتی برای حکمرانان آینده را نیز مد نظر داریم. در واقع ما افراد مستعد را آماده می کنیم که راهبری مسئولیت های بالاتری را در دست بگیرند از این رو به دنبال افزایش کارآمدی و اثر بخشی دانشجویان و فارغ التحصیلان هستیم.

رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی همچنین افزود: دانشجو باید متوجه نظام مسائل حوزه کاری خود باشد و در نهایت برای یک مسئله مشخص باید به راه حل برسد شناسایی مسئله و روش های حل مسائل دستگاه ها از مهمترین ویژگی ها و اهداف دوره های مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی است.

بختیاری در پایان با بیان اینکه ظرفیت مدرسه متعلق به نظام است و موظف به ارائه راه کار حل مسائل هستیم، گفت: یکی از مسائل اولویت دار ما در کنار مسئله ارز، مسئله سوخت است و به ما ابلاغ شده که در این زمینه باید برای دولت و نظام راه حل هایی ارائه دهیم.

در ادامه محسن حقیقی مقدم مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت نیز با تشریح تفصیلی فرآیندهای ارزیابی مدیران در صنعت نفت گفت: فرآیندهای ارزیابی صنعت نفت بسیار جدی است. جدی گرفته شدن این مسائل باعث شده است که ارزیابی عملکرد در صنعت نفت یک حرکت دیر پا و استخوان دار و نمونه در سطح کشور باشد به طوری که بسیاری از مراکز و کانونهای ارزیابی و توسعه از تجربیات صنعت نفت بهره مند می شوند.

وی با تاکید بر اینکه مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در سطح صنعت نفت به عنوان یک مرکز راهبردی شناخته شده است گفت: تمامی مدیران صنعت نفت باید از این مرکز گواهینامه صلاحیت مدیریت داشته باشند. مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با توصیف ساختار علمی تخصصی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در قالب معاونت ها و واحدهای مختلف گفت: همه امور در صنعت نفت نیازمند نگرش عمیق به مدیریت است. اگر صنعت نفت دقیق عمل کند ، می تواند کشور را تکان دهد، زیرا صنعت نفت پیشران حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور است.

حقیقی مقدم در پایان با تاکید بر ظرفیت های آموزشی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت گفت: به طور جدی معتقدیم که باید مسائل را شنا خت و از آنجایی که مدرسه مشروعیت دارد و نگاه آن مورد پذیرش نظام اسلامی بوده و با مبانی و منظومه انقلاب همراه است آماده همکاری هستیم و در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم. در پایان

به گزارش روابط عمومی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با وزارت نفت؛ این نشست که جمعی از مدیران وزارت نفت و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی حضور داشتند تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی در حوزه برگزاری دوره های تخصصی حکمرانی میان مدرسه عالی حکمرانی و مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت منعقد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112517865/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2