احیاء تمدن نوین اسلامی بدون توجه به میراث‌فرهنگی میسر نیست/ ضرورت توجه به توسعه گردشگری


تهران – ایرنا- رییس دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه احیاء تمدن نوین اسلامی جز با توجه به میراث‌ فرهنگی و تمدنی میسر نیست، گفت: اگر بخواهیم در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب «بازآفرینی تمدن نوین اسلامی» را رقم بزنیم باید به میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری به صورت جدی توجه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342286/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA