احتمال برگزاری المپیاد هوش مصنوعی در سال آینده


تهران – ایرنا – رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از انجام رایزنی و گذراندن مراحل کسب مجوز برای برگزاری المپیاد دانش‌آموزی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: درصورت کسب مجوزهای لازم سال آینده این المپیاد برگزار خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85348468/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87