احتمال احیای سهمیه ویژه دانش‌آموزان عشایری در کنکور ۱۴۰۳

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش، از پیگیری برای اختصاص سهمیه ویژه دانش‌آموزان عشایری در کنکور ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این سهمیه در دهه ۷۰ و ۸۰ وجود داشت اما بنا بر دلایل مختلف کمرنگ شد تا اینکه در دهه ۹۰ به طور کامل از بین رفت.

علی تیرگیر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اختصاص سهمیه ویژه در کنکور برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و عشایری، اظهار کرد: اختصاص این سهمیه ویژه به پیشنهاد دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر و با دغدغه مندی مقام عالی وزارت در راستای تحقق عدالت آموزشی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه شاید تعریف و ایجاد یک سهیه برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار خاصه مناطق مرزی و عشایری یک الزام و مولفه برای تحقق  عدالت آموزشی باشد، ادامه داد: وزیر پیگیر تحقق این سهمیه و طرح آن در شورای سنجش و پذیرش بودند.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: این سهمیه قبلا نیز بوده است و جدید نیست. در دهه هشتاد و هفتاد سهمیه ویژه مناطق مرزی، محروم، عشایری و کم برخوردار در کنکور سراسری وجود داشت اما به دلایل مختلفی کمرنگ و کمرنگ شد تا اینکه در دهه نود دیگر سهمیه ویژه دانش آموزان مناطق عشایری را در کنکور نداشتیم. از این رو وزیر این مساله را در جلسه شورای سنجش و پذیرش مطرح کردند و از این امر استقبال شد اما هنوز تایید نهایی نشده و به دنبال تحقق این امر در دفترچه کنکور ۱۴۰۳ هستیم تا دانش آموزان مناطق عشایری و محروم متقاضی شرکت در کنکور ۱۴۰۳ از این سهمیه استفاده کنند.

احیای سهمیه ویژه دانش آموزان عشایری برای کنکور ۱۴۰۳ به نتیجه می رسد؟

تیرگیردر پاسخ به اینکه با توجه به آغاز ثبت نام شرکت در کنکور ۱۴۰۳، آیا پیگیری‌ها برای کنکور ۱۴۰۳ به نتیجه می رسد؟، تاکیدکرد: تمام تلاش ما این است تا برای کنکور ۱۴۰۳ این امر را محقق کنیم والبته همچنان فرصت برای تحقق این امر باقی است .

وی ادامه داد: به شدت پیگیری تحقق این امر برای کنکور ۱۴۰۳ هستیم اما هنوز تایید نهایی انجام نشده است و این سهمیه در دفترچه کنکور ۱۴۰۳ ننشسته است. باور و اعتقاد داریم که حتما باید در راستای عدالت آموزشی این اتفاق برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و مناطق لازم التوجه روستایی، عشایری، مرزی به صورت ویژه رخ دهد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090805948/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3