اجرای گروه های سرود دانش‌آموزی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

اجرای گروه های سرود دانش‌آموزی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

همزمان با جشن انقلاب، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در طول مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن با برپایی غرفه‌هایی به اجرای برنامه های فرهنگی و ارایه خدمات مختلف به مردم می‌پردازند.

به گزارش ایسنا، غرفه‌ سازمان دانش‌آموزی یکی از غرفه‌های وزارت آموزش و پرورش است که دانش‌آموزان تهرانی میزبان کودکان و نوجوانان شرکت کننده در راهپیمایی هستند.

اجرای سرودهای مختلف ایران زیبا، سلام فرمانده توسط گروه‌های دانش آموزی، مصاحبه با کودکان و نوجوانان حاضر در غرفه و ارائه گزارش میدانی از نوجوانان و کودکان حاضر در جشن پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از برنامه‌های سازمان دانش‌آموزان است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112215683/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86