ابهامات معلمان در رتبه‌بندی چگونه پیگیری شود؟


تهران – ایرنا – در حالی که وزارت آموزش و پرورش دوم دی ماه از پایان رتبه‌بندی معلمان و رسیدگی به اعتراض آنها خبر داد، برخی فرهنگیان و بخصوص معلمان جدیدالورود پرسش‌ها و ابهام‌هایی در این زمینه دارند که به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این موارد در سامانه گفت‌وگو مطرح می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340230/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF