آیین نامه راه اندازی سازمان اقتصادی و رفاهی فرهنگیان تدوین شد

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از تدوین آیین نامه راه اندازی سازمان اقتصادی و رفاهی فرهنگیان خبر داد و گفت این آیین نامه در مرحله تدقیق و کارشناسی است تا برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود. آموزش و پرورش امکانات رفاهی گسترده ای دارد، اما آن طور که باید، مورد استفاده قرار …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021137976038930432/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86