آیا مدارس در زمستان تعطیل هستند؟

ریزامراد صحرایی با بیان اینکه معتقدم تعطیلات زمستانی باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، گفت: بررسی ها نشان داده است که در شرایط آلودگی هوا، کشورهای مختلف کمتر نسبت به تعطیلی مدارس و تلاش برای تعطیلی صنایع آلاینده علاوه بر دستورالعمل فعالیت ها اقدام می کنند. آلودگی هوا دارند.
منبع خبر: اینتر
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021208163652132864/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F