آیا رژیم غذایی می‌تواند درد مزمن را مداوا کند؟


تهران- ایرنا- کارشناسان حوزه تحقیقات تغذیه می‌گویند که برنامه غذایی می‌تواند تاثیر زیادی بر عوامل زیربنایی منجر به درد مزمن در افراد شود اما نتایج برای افراد متفاوت خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341472/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF