آموزش دانشجو برای بیمارستانی در افغانستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای آموزش دانشجو و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با بیمارستان وطن کابل در کشور افغانستان منعقد شد.

به گزارش ایسنا، تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیمارستان وطن کابل با حضور مهدی مقتدائی معاون بین الملل، دکتر مسعود ملکی بیرجندی قائم مقام معاون بین الملل و دکتر محقق رئیس بیمارستان وطن به امضا رسید.

همچنین در این جلسه همزمان به صورت مجازی مذاکراتی با عوامل اجرایی بیمارستان وطن در خصوص امکانات آموزشی و درمانی صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، با امضای این یادداشت تفاهم چهارچوب همکاری‌های وسیع با کشور دوست و برادر افغانستان تنظیم و فراهم شد، امید است در این چهارچوب شاهد گسترش همکاری های علمی دو کشور باشیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111914256/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85