آغاز بررسی فایل‌های صحیح خوانی نماز دانش‌آموزان توسط امامان جماعت مدارس

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از آغاز فرآیند بررسی فایل‌های صحیح خوانی نماز دانش آموزان از سوی امامان جماعت روحانی مدارس خبر داد.

به گزارش ایسنا، میکائیل باقری در این باره گفت: کنشگران این فرایند، مدیران مدارس و امامان جماعت روحانی مدارس هستند. روحانیونی که توسط مدیران مدارس به عنوان «امام جماعت روحانی» در سامانه سیدا تعریف شده اند، می توانند با کد ملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور وارد صفحه کاربری خود در سامانه جامع پرورشی و فرهنگی به آدرس https://parvareshi.medu.ir:۸۵/home/Login شده و با کلیک روی گزینه «صحیح خوانی نماز» از بخش صحیح خوانی (دانش آموزان) اسم دانش آموزانی که صحیح خوانی نماز ارسال کردند را مشاهده کنند.

وی افزود: این افراد می توانند با کلیک روی اسم دانش آموز، گزینه «فعالیت و فایل و امتیاز» را انتخاب و فایل صوتی صحیح خوانی دانش آموزان را گوش کنند و با انتخاب گزینه «ارزیابی» به صحت قرائت نماز دانش آموز بازخورد دهند.

باقری اضافه کرد: این افراد همچنین می توانند، بازخورد کیفیت قرائت نماز را در قالب یک فایل صوتی ضبط و ارسال کنند.

بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، به گفته مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کیفیت فعالیت امام جماعت در زمینه بررسی و داوری فایل‌های صحیح خوانی نماز نیز در عملکرد پرورشی مدارس موثر خواهد بود، همچنین در این فرایند، امامان جماعت مرد به فایل قرائت نماز دانش آموزان دختر دسترسی ندارند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090805862/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA