آزمون سه تک‌درس مجازی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می‌شود

آزمون سه تک‌درس‌ مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» این هفته توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شده است.

این تک درس ها به صورت مجازی ارائه شد و آزمون پایان ترم مجازی تک دروس در سامانه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.

به گزارش مفدا، آزمون درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، آزمون درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» در ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ و آزمون درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112115316/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF