آزمون خردادماه؛ ملاک ایجاد سابقه تحصیلی دانش آموز

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه فقط آزمون خردادماه در ایجاد سابقه تحصیلی دانش آموزان ملاک عمل قرار می گیرد، – رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه فقط آزمون خردادماه در ایجاد سابقه تحصیلی دانش آموزان …
منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021154873153071104/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%9B-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2