آخر هفته شلوغ سازمان سنجش و برگزاری ۳ آزمون همزمان در روز جمعه


تهران- ایرنا- معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون های صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران – سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، تعیین سطح مأموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی و کارشناسان رسمی دادگستری – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در روز جمعه ۱۵ دی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342820/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87